Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
АКСЕНИЯ БОРИСЛАВОВА ТИЛЕВА
АКСЕНИЯ БОРИСЛАВОВА ТИЛЕВА
  • Дата на раждане : 03/07/1967 с. Крушовене, България
  • Професия: преподавател;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
  • Изборен район: 27-СТАРА ЗАГОРА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: akseniya.tileva@parliament.bg
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Латвия
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
01/11/2013
Питане към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно Селскостопанска академия.
Отговорено в зала на 01/11/2013.
25/10/2013
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно очертаваща се тенденция за завишаване броя на въоръжените грабежи на територията на страната.
Отговорено в зала на 25/10/2013.
29/10/2013
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно закриване на Центровете за специализация и професионална подготовка към МВР в гр.Варна и гр.Казанлък.
Писмен отговор на 29/10/2013.
08/11/2013
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно двустранното споразумение между Република България и САЩ за утилизация на боеприпасите.
Писмен отговор на 08/11/2013.
08/11/2013
Въпрос към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно изплащането на ДДС по така наречените "Водни Проекти" по Оперативна програма "Околна среда".
Писмен отговор на 08/11/2013.
07/02/2014
Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно възникналия тежък социален конфликт в "Ремотекс Раднево" ЕАД.
Писмен отговор на 07/02/2014.
31/01/2014
Въпрос към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно възникналия тежък социален конфликт в "Ремотекс-Раднево" ЕАД.
Писмен отговор на 31/01/2014.
28/02/2014
Въпрос към Даниела Бобева-Филипова, Заместник министър-председател по икономическото развитие относно политиката и приоритетите на правителството в сферата на регионалното развитие и инвестиционното проектиране.
Отговорено в зала на 28/02/2014.
28/02/2014
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно издаване на лиценз на фирма за узаконяване на КВС в съдебен район Казанлък.
Писмен отговор на 28/02/2014.
28/02/2014
Въпрос към Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране относно основни функции и отговорности на МИП свързани с изработването на кадастрални карти на територията на Република България.
Писмен отговор на 28/02/2014.
28/02/2014
Въпрос към Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране относно какви мерки са редприети за нормативното регулиране на незаконните строежи.
Писмен отговор на 28/02/2014.
11/04/2014
Въпрос към Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране относно политиката за контрол на инвестиционни проекти, със стойност над 10 000 000 лв.
Отговорено в зала на 11/04/2014.
28/02/2014
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно националните програми за развитие на средното образование за 2014 г.
Писмен отговор на 28/02/2014.
11/04/2014
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно бъдещето на бежанците в Република България.
Писмен отговор на 11/04/2014.
11/04/2014
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно зачестили хулигански прояви пред дискотека "Анаконда" гр. Плевен.
Писмен отговор на 11/04/2014.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС