Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЯВОР БОРИСЛАВОВ КУЮМДЖИЕВ
ЯВОР БОРИСЛАВОВ КУЮМДЖИЕВ
  • Дата на раждане : 14/09/1970 София, България
  • Професия: инженер;икономист;
  • Езици: английски;френски;немски;руски;чешки;
  • Избран(а) с политическа сила: КП "Коалиция за България" 26.61%;
  • Изборен район: 28-ТЪРГОВИЩЕ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: yavor.kuiumdjiev@parliament.bg
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА
зам.-председател 19/06/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Чехия
председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Словакия
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
11/07/2014
Въпрос към Станислав Атанасов, Министър на околната среда и водите относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 1 януари - 30 юни 2014 г..
Писмен отговор на 11/07/2014.
25/07/2014
Въпрос към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 1 януари - 30 юни 2014 г..
Писмен отговор на 25/07/2014.
25/07/2014
Въпрос към Кристиан Вигенин, Министър на външните работи относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 1 януари - 30 юни 2014 г..
Писмен отговор на 25/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 1 януари - 30 юни 2014 г..
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 1 януари - 30 юни 2014 г..
Писмен отговор на 11/07/2014.
25/07/2014
Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 1 януари - 30 юни 2014 г..
Писмен отговор на 25/07/2014.
25/07/2014
Въпрос към Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 1 януари - 30 юни 2014 г..
Писмен отговор на 25/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Петър Стоянович, Министър на културата относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 1 януари - 30 юни 2014 г..
Писмен отговор на 11/07/2014.
25/07/2014
Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 1 януари - 30 юни 2014 г..
Писмен отговор на 25/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 1 януари - 30 юни 2014 г.
Писмен отговор на 11/07/2014.
25/07/2014
Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 1 януари - 30 юни 2014 г.
Писмен отговор на 25/07/2014.
25/07/2014
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 1 януари - 30 юни 2014 г.
Писмен отговор на 25/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 1 януари - 30 юни 2014 г.
Писмен отговор на 11/07/2014.
25/07/2014
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 1 януари - 30 юни 2014 г.
Писмен отговор на 25/07/2014.
25/07/2014
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 1 януари - 30 юни 2014 г.
Писмен отговор на 25/07/2014.
25/07/2014
Въпрос към Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 1 януари - 30 юни 2014 г..
Писмен отговор на 25/07/2014.
25/07/2014
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно изпълнението на оперативните програми за периода 2007 - 2013 и за 2014 - 2020 г.
Писмен отговор на 25/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно изпълнението на оперативнате програми за периода 2007 - 2013 и за 2014 - 2020 г.
Писмен отговор на 11/07/2014.
25/07/2014
Въпрос към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно изпълнението на оперативните програми за периода 2007 - 2013 и за 2014 - 2020 г.
Писмен отговор на 25/07/2014.
25/07/2014
Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно изпълнението на оперативните програми за периода 2007 - 2013 и за 2014 - 2020 г.
Писмен отговор на 25/07/2014.
25/07/2014
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно изпълнението на оперативните програми за периода 2007 - 2013 и за 2014 - 2020 г.
Писмен отговор на 25/07/2014.
25/07/2014
Въпрос към Станислав Атанасов, Министър на околната среда и водите относно изпълнението на оперативнаите програми за периода 2007 - 2013 и за 2014 - 2020 г.
Писмен отговор на 25/07/2014.
25/07/2014
Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно изпълнението на оперативните програми за периода 2007 - 2013 и за 2014 - 2020 г.
Писмен отговор на 25/07/2014.
25/07/2014
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно изпълнението на Оперативна програм "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.
Писмен отговор на 25/07/2014.
25/07/2014
Въпрос към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно изпълнението на оперативните програми за периода 2007 - 2013 г. и за 2014 - 2020 г.
Писмен отговор на 25/07/2014.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС