Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЩЕРЬО ЩЕРЕВ ЩЕРЕВ
ЩЕРЬО ЩЕРЕВ ЩЕРЕВ
  • Дата на раждане : 07/06/1955 Голямо Враново, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: английски;турски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "Движение за права и свободи" 11.31%;
  • Изборен район: 24-СОФИЯ 2;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: chtherio.chtherev@parliament.bg

Изразходвани средства
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Египет
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Ливан
председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Палестина
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС