Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ
  • Дата на раждане : 13/09/1968 София, България
  • Професия: изкуствовед;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: КП "Коалиция за България" 26.61%;
  • Изборен район: 20-СИЛИСТРА;
  • Участие в предишно НС: 41 НС;
  • E-mail: anton.kutev@parliament.bg
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - САЩ
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
14/06/2013
Питане към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно политиката на правителството по отношение на безработицата в страната.
Отговорено в зала на 14/06/2013.
14/06/2013
Въпрос към Кристиан Вигенин, Министър на външните работи относно продажба на български имоти зад граница, на разпореждане на Министерството на външните работи.
Писмен отговор на 14/06/2013.
28/06/2013
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно заплахи за живота на бившия министър-председател на Република България.
Отговорено в зала на 28/06/2013.
05/07/2013
Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно самолет Embraer 190, собственост на българска фирма.
Писмен отговор на 05/07/2013.
11/10/2013
Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно проект "Изграждане на преносен газопровод - високо налягане Добрич - Силистра и автоматична газоредуцираща станция - Силистра".
Писмен отговор на 11/10/2013.
29/10/2013
Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно изграждането на пречиствателна станция - Силистра.
Отговорено в зала на 29/10/2013.
28/03/2014
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно опазване на паметниците на културно и историческо наследство.
Отговорено в зала на 28/03/2014.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС