Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ВЕСЕЛИН БОРИСЛАВОВ ВУЧКОВ
ВЕСЕЛИН БОРИСЛАВОВ ВУЧКОВ
  • Дата на раждане : 26/12/1968 Рила, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
  • Изборен район: 24-СОФИЯ 2;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: veselin.vuchkov@parliament.bg
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Швеция
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
13/09/2013
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно извършване на полицейска регистрация на физически лица, привлечени в качеството на обвиняеми по реда на НПК и заемащи висши държавни длъжности.
Писмен отговор на 13/09/2013.
13/09/2013
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно блокиране на дейността на Държавната агенция "Национална сигурност", след изваждането на бившата Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" от Министерството на вътрешните работи, и влизането й в агенцията, след приетите преди близо два месеца промени в Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".
Отговорено в зала на 13/09/2013.
11/10/2013
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно очертаваща се тенденция за завишаване на жалбите на граждани срещу служители на МВР за превишаване на правомощията им.
Отговорено в зала на 11/10/2013.
25/10/2013
Питане към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно политиката на ръководството на Министерството на вътрешните работи по повод перспективите пред Сигнално-охранителната дейност, осъществявана от структурите на вътрешното министерство.
Отговорено в зала на 25/10/2013.
25/10/2013
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно очертаваща се тенденция за завишаване броя на въоръжените грабежи на територията на страната.
Отговорено в зала на 25/10/2013.
08/11/2013
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно управленски намерения във връзка с Академията на Министерството на вътрешните работи.
Отговорено в зала на 08/11/2013.
08/11/2013
Въпрос към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно предаването на архивни документи на бившата държавна сигурност, които са на съхранение в Министерството на правосъдието.
Отговорено в зала на 08/11/2013.
20/12/2013
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно съвместни мерки с Върховния комисариат за бежанците към ООН за подобряване на условията в центровете за настаняване на лица, търсещи убежище и закрила.
Отговорено в зала на 20/12/2013.
31/01/2014
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно брой освободени служители на Министерството на вътрешните работи по повод прекратяване на Сигнално-охранителната дейност на вътрешното министерство.
Отговорено в зала на 31/01/2014.
28/02/2014
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно регистрацията на МПС в пунктовете на МВР из страната и съдбата на служителите на "Безконтактни мултиплексорни вериги" ЕООД.
Отговорено в зала на 28/02/2014.
28/02/2014
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно разходите на МВР през 2013 г. за експертизи по наказателни (и други видове) дела.
Отговорено в зала на 28/02/2014.
14/03/2014
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно пропуснати през ГКПП Капитан Андреево два тира с 1200 кг. хероин (вероятно на 24 - ти януари 2014 г.) и заловени на германо-холандската граница, ден по - късно.
Отговорено в зала на 14/03/2014.
14/03/2014
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно практическите действия по повод въвеждането принципа на финансовата обвързаност на заявените специални разузнавателни средства.
Отговорено в зала на 14/03/2014.
28/03/2014
Питане към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно идеите на ръководството на Министерството на образованието и науката относно (евентуална) реформа в принципите и конкретните политики за развитието на академичния състав.
Отговорено в зала на 28/03/2014.
21/03/2014
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно дългогодишни проблеми с шума и миризмите, излъчвани от "БулБио - Национален център за заразни и паразитни болести" ЕООД, към живущите на софийската улица "Кракра" /номера от 1 до 5/.
Отговорено в зала на 21/03/2014.
28/03/2014
Питане към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно лансираната идея (на 05-ти март 2014 г.) за създаване на т. нар. Разузнавателен борд към Съвета за сигурност на Министерски съвет.
Отговорено в зала на 28/03/2014.
11/07/2014
Питане към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно начините (критериите) за оценка на качеството на водените в МВР досъдебни наказателни производства (изобщо) и дейността на разследващите полицаи (в частност), за периода от м. май 2013 г. до м. май 2014 г.
Отговорено в зала на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно реализирани икономии по бюджета на МВР от неизплатени възнаграждения на служители на министерството, чиито служебни правоотношения са прекратени, за периода 1 юни - 31 декември 2013 г. и за периода 1 януари - 30 юни 2014 г..
Писмен отговор на 11/07/2014.
25/07/2014
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно някои статистически показатели във връзка с водени досъдебни наказателни производства в МВР.
Писмен отговор на 25/07/2014.
25/07/2014
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно брой жертви по пътищата в резултат на пътно-транспортни произшествия.
Писмен отговор на 25/07/2014.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС