Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ
ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ
  • Дата на раждане : 24/10/1965 София, България
  • Професия: преподавател;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: КП "Коалиция за България" 26.61%;
  • Изборен район: 21-СЛИВЕН;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: valeri.jablyanov@parliament.bg
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА
член 19/06/2013 - 06/03/2014
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА
зам.-председател 06/03/2014 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Дания
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Швеция
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС