Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ДАРИН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ДАРИН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
  • Дата на раждане : 23/01/1962 Попово, България
  • Професия: лекар;
  • Езици: немски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
  • Изборен район: 28-ТЪРГОВИЩЕ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: darin.dimitrov@parliament.bg
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Тайланд
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Молдова
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
31/01/2014
Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно водоснабдяването от яз. Тича за питейно-битово водоснабдяване.
Писмен отговор на 31/01/2014.
06/06/2014
Питане към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно кадровата политика на принципала по отношение на търговското дружество "ТЕРЕМ" ЕАД.
Отговорено в зала на 06/06/2014.
28/03/2014
Въпрос към Кристиан Вигенин, Министър на външните работи относно намерение за разкриване на Консулство на Република Турция в гр. Шумен.
Писмен отговор на 28/03/2014.
28/03/2014
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно финансиране на Центровете по психично здраве от Министерството на здравеопазването.
Писмен отговор на 28/03/2014.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС