Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ДАРИН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ДАРИН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
 • Дата на раждане : 23/01/1962 Попово, България
 • Професия: лекар;
 • Езици: немски;руски;
 • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
 • Изборен район: 28-ТЪРГОВИЩЕ;
 • Участие в предишно НС:
 • E-mail: darin.dimitrov@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 21/05/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Тайланд
  зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Молдова
  зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  31/01/2014
  Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно водоснабдяването от яз. Тича за питейно-битово водоснабдяване.
  Писмен отговор на 31/01/2014.
  06/06/2014
  Питане към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно кадровата политика на принципала по отношение на търговското дружество "ТЕРЕМ" ЕАД.
  Отговорено в зала на 06/06/2014.
  28/03/2014
  Въпрос към Кристиан Вигенин, Министър на външните работи относно намерение за разкриване на Консулство на Република Турция в гр. Шумен.
  Писмен отговор на 28/03/2014.
  28/03/2014
  Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно финансиране на Центровете по психично здраве от Министерството на здравеопазването.
  Писмен отговор на 28/03/2014.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС