Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА
ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА
  • Дата на раждане : 28/09/1966 Пловдив, България
  • Професия: лекар;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
  • Изборен район: 22-СМОЛЯН;
  • Участие в предишно НС: 41 НС;
  • E-mail: daniela.daritkova@parliament.bg
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Грузия
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Латвия
председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
13/09/2013
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно комплексното диспансерно наблюдение на лица с психични заболявания.
Писмен отговор на 13/09/2013.
13/09/2013
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно прекратилите дейност Общински болници през последните четири години.
Писмен отговор на 13/09/2013.
11/10/2013
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно актуалният брой на здравно неосигурените български граждани и мерките за повишаване на събираемостта на здравните вноски.
Писмен отговор на 11/10/2013.
11/10/2013
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно показателите за смъртност в общините Девин, Борино и Доспат през последните 4 години.
Писмен отговор на 11/10/2013.
25/10/2013
Питане към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно утвърждаването на област Смолян като Интегрирана териториална инвестиция и създаването на ръководен управляващ орган.
Писмен отговор на 25/10/2013.
22/11/2013
Въпрос към Петър Стоянович, Министър на културата относно създаване на нов държавен културен институт, а именно Родопски драматичен театър - Смолян.
Писмен отговор на 22/11/2013.
17/01/2014
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно възможността за промяна на критериите за включване на общини в Програмата за развитие на селските райони.
Писмен отговор на 17/01/2014.
07/02/2014
Въпрос към Кристиан Вигенин, Министър на външните работи относно актуално състояние и възможности за изграждане на пътна връзка Димарио - Ехинос и реализиране на трансграничен преход по направлението Пловдив - Смолян - Рудозем - Ксанти.
Писмен отговор на 07/02/2014.
07/02/2014
Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно преизпълнение на приходите от здравни вноски за 2013 г.
Писмен отговор на 07/02/2014.
28/02/2014
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно методика за субсидиране и списък с лечебни заведения в малките труднодостъпни места.
Писмен отговор на 28/02/2014.
28/02/2014
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно тълкуване на чл. 168 от Националния рамков договор за медицинските дейности 2014 г.
Писмен отговор на 28/02/2014.
28/02/2014
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно реализирани Европейски проекти и програми.
Писмен отговор на 28/02/2014.
28/02/2014
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно проект "Изграждане на медицински онкологичен център - Смолян".
Писмен отговор на 28/02/2014.
28/02/2014
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно стратегия за реформа в Спешна помощ.
Писмен отговор на 28/02/2014.
14/03/2014
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно освобождаване на държавни служители в Областна дирекция на МВР гр. Смолян.
Писмен отговор на 14/03/2014.
14/03/2014
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно обучение на лекарски асистенти /медицински фелдшери/.
Писмен отговор на 14/03/2014.
14/03/2014
Въпрос към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно работни места по Национална програма "От социални помощи към осигуряване на заетост" в община Смолян.
Писмен отговор на 14/03/2014.
28/03/2014
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно финансовото състояние на Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Братан Шукеров", гр. Смолян.
Писмен отговор на 28/03/2014.
28/03/2014
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно хронични проблеми при набавянето на лекарства за трансплантирани пациенти.
Писмен отговор на 28/03/2014.
28/03/2014
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно финансиране на Центровете по психично здраве от Министерството на здравеопазването.
Писмен отговор на 28/03/2014.
04/04/2014
Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно Реализацията на проект "Интегриран воден проект на агломерация гр.Смолян".
Писмен отговор на 04/04/2014.
30/05/2014
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно етап на реализация на проекти по ОП "Регионално развитие" на общински и държавни лечебни заведения в област Смолян.
Писмен отговор на 30/05/2014.
30/05/2014
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно осигуряване на ваксини за задължителни имунизации и реимунизации.
Писмен отговор на 30/05/2014.
11/07/2014
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно заплащане на всички медицински дейности на пациенти, насочени с формуляр S2 за лечение в чужбина.
Писмен отговор на 11/07/2014.
25/07/2014
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно решение на център "Фонд за лечение на деца" за прекратяване на лечението на 13 деца в "Институт по имунология и клетъчна биология - д-р Клер", гр. Мюнхен.
Писмен отговор на 25/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно изплатените средства на общинските лечебни заведения, съгласно методика за финансиране.
Писмен отговор на 11/07/2014.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС