Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
  • Дата на раждане : 08/08/1960 Асеновград, България
  • Професия: лекар;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "Движение за права и свободи" 11.31%;
  • Изборен район: 17-ПЛОВДИВ ОБЛАСТ;
  • Участие в предишно НС: 39 НС; 40 НС; 41 НС;
  • E-mail: djevdet.chakarov@parliament.bg
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
КОМИСИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
зам.-председател 19/06/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Австралия
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Германия
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Чили
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Тайланд
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Молдова
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
21/06/2013
Въпрос към Пламен Орешарски, Министър-председател на Република България относно споразумението за партньорство на република България за програмен период 2014-2020 г.
Писмен отговор на 21/06/2013.
14/06/2013
Въпрос към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно риска България да загуби средства от Европейските фондове за настоящия програмен период 2007-2013 г.
Отговорено в зала на 14/06/2013.
28/06/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно рехабилитация и разширение на пътя Пловдив - Асеновград и изграждане на отклонения към квартали на Асеновград, при предстоящото му разширение.
Отговорено в зала на 28/06/2013.
29/10/2013
Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно изпълнение на приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда".
Отговорено в зала на 29/10/2013.
29/10/2013
Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно реализация на проекта за изграждане на водна инфраструктура на Асеновград, финансиран със средства от Оперативна програма "Околна среда".
Отговорено в зала на 29/10/2013.
18/10/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно лошото състояние на отсечката Айтос-Дъскотна, като част от пътя Айтос-Провадия, както и на пътя Камчия-Съединение.
Отговорено в зала на 18/10/2013.
29/10/2013
Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно изпълнение на приоритетна ос 1 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж., и в населени места с под 2000 екв.ж., попадащи в градски агломерационни ареали на Оперативна програма "Околна среда".
Отговорено в зала на 29/10/2013.
29/10/2013
Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно финансовото състояние на Предприятието за финансиране на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и финансиране на проекти със срадства от него, в периода юли 2009 г. - май 2013 г.
Писмен отговор на 29/10/2013.
22/11/2013
Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно възможностите за финансова подкрепа от страна на ПУДООС за решаване на проблема с опасните превишения на нормата за манган в питейната вода на няколко хасковски села.
Отговорено в зала на 22/11/2013.
21/03/2014
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно позицията и действията на България, след като на ниво Европейски съюз се разреши отглеждането на нов вид генномодифицирана царевица - ТС1507, продукт на американската компания "Пайъниър".
Отговорено в зала на 21/03/2014.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС