Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЕРДИНЧ ИСМАИЛ ХАЙРУЛА
ЕРДИНЧ ИСМАИЛ ХАЙРУЛА
 • Дата на раждане : 07/11/1974 Момчилград, България
 • Професия: инженер;
 • Езици: английски;руски;
 • Избран(а) с политическа сила: ПП "Движение за права и свободи" 11.31%;
 • Изборен район: 9-КЪРДЖАЛИ;
 • Участие в предишно НС:
 • E-mail: E.Hayrula@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 21/05/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Швеция
  зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Узбекистан
  зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Турция
  зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС