Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЗЛАТКО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
ЗЛАТКО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
  • Дата на раждане : 13/03/1965 Монтана, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
  • Изборен район: 12-МОНТАНА;
  • Участие в предишно НС: 41 НС;
  • E-mail: zlatko.todorov@parliament.bg
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Финландия
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
13/09/2013
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно проведена операция на Министерството на вътрешните работи на 23 и 24 юли 2013 г., по извеждане на министри и народни представители от сградата на Народното събрание, и действия на щаба по провеждане на операцията.
Отговорено в зала на 13/09/2013.
25/10/2013
Питане към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно перспективата за реализация на проекта за нова железопътна линия Видин-София.
Отговорено в зала на 25/10/2013.
18/10/2013
Питане към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно плановете на Министерството на регионалното развитие за изграждане на международен път Е-79 като четири лентов скоростен път от Видин до Ботевград.
Отговорено в зала на 18/10/2013.
08/11/2013
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно спазването на изискванията за компенсиране на работата, извън редовното работно време в Министерството на вътрешните работи.
Отговорено в зала на 08/11/2013.
08/11/2013
Въпрос към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно предаването на архивни документи на бившата държавна сигурност, които са на съхранение в Министерството на правосъдието.
Отговорено в зала на 08/11/2013.
29/11/2013
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно извършени кадрови промени в ръководството на Регионалния инспекторат по образованието - Монтана.
Отговорено в зала на 29/11/2013.
20/12/2013
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно състоянието и промяната на криминалната обстановка в страната.
Отговорено в зала на 20/12/2013.
28/03/2014
Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно липсата на цифрова ефирна телевизия в населени места от област Монтана.
Отговорено в зала на 28/03/2014.
11/04/2014
Питане към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно политиката по назначаване и кариерно развитие на служители в Министерството на вътрешните работи, за периода от м. юни 2013 г. до м. март 2014 г.
Отговорено в зала на 11/04/2014.
13/06/2014
Питане към Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта относно политиката на Министерството на младежта и спорта за подкрепа на спорта.
Отговорено в зала на 13/06/2014.
25/07/2014
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно състоянието и тенденциите на престъпността през летния туристически сезон по българското черноморие.
Писмен отговор на 25/07/2014.
25/07/2014
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно състоянието и тенденциите на битовата престъпност през първото полугодие на 2014 г. в област Монтана.
Писмен отговор на 25/07/2014.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС