Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
МАРИАНА ГОСПОДИНОВА ТОТЕВА
МАРИАНА ГОСПОДИНОВА ТОТЕВА
  • Дата на раждане : 26/07/1976 Раднево, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: КП "Коалиция за България" 26.61%;
  • Изборен район: 27-СТАРА ЗАГОРА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: mariana.toteva@parliament.bg
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА
член 19/06/2013 - 05/08/2014
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
член 19/06/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Бразилия
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Естония
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
20/09/2013
Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно жп гара Николаево.
Писмен отговор на 20/09/2013.
13/12/2013
Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно финансови задължения на "Мини Марица - Изток" ЕАД към "Ремотекс - Раднево" ЕАД.
Писмен отговор на 13/12/2013.
20/12/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно лошото състояние на път от Републиканска пътна мрежа.
Писмен отговор на 20/12/2013.
28/02/2014
Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно депониране на производствени отпадъци.
Писмен отговор на 28/02/2014.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС