Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
МИТХАТ САБРИ МЕТИН
МИТХАТ САБРИ МЕТИН
  • Дата на раждане : 26/12/1971 ,
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "Движение за права и свободи" 11.31%;
  • Изборен район: 15-ПЛЕВЕН;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: mithat.metin@parliament.bg
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
член 19/06/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Австрия
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Грузия
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Кипър
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Черна гора
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
12/07/2013
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно обстоятелства, свързани с директора на областна служба "Земеделие" г-жа Ралица Добрева.
Отговорено в зала на 12/07/2013.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС