Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
МИТКО ЖИВКОВ ЗАХОВ
МИТКО ЖИВКОВ ЗАХОВ
  • Дата на раждане : 29/11/1962 Петрич, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
  • Изборен район: 1-БЛАГОЕВГРАД;
  • Участие в предишно НС: 41 НС;
  • E-mail: mitko.zahov@parliament.bg
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Кипър
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
13/12/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно строежа на автомагистрала Струма, в участъка на Лот 4 - Сандански - Кулата.
Писмен отговор на 13/12/2013.
04/04/2014
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно дейността и работата на пунктовете за регистрация на моторни превозни средства на територията на област Благоевград.
Отговорено в зала на 04/04/2014.
13/06/2014
Питане към Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта относно политиката на Министерството на младежта и спорта за изграждане на спортна инфраструктура в малки населени места на територията на обл. Благоевград.
Отговорено в зала на 13/06/2014.
11/07/2014
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно степента на завършеност и срока за изпълнение на ЛОТ 4 от АМ "Струма" и опасността община Петрич да претърпи финансови санкции или изцяло да загуби проект за около 5 млн. лв. по Оперативна програма "Регионално развитие", във връзка със забавянето на строежа на АМ "Струма".
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно безвъзмездното преотстъпване на имот с отпаднала необходимост от МВР - Главна дирекция "Гранична полиция" на община гр. Петрич.
Писмен отговор на 11/07/2014.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС