Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
МУСТАФА ФАХРИ АХМЕД
МУСТАФА ФАХРИ АХМЕД
 • Дата на раждане : 26/04/1981 Кърджали, България
 • Професия: инженер;икономист;
 • Езици: английски;руски;
 • Избран(а) с политическа сила: ПП "Движение за права и свободи" 11.31%;
 • Изборен район: 9-КЪРДЖАЛИ;
 • Участие в предишно НС:
 • E-mail: mustafa.ahmed@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 21/05/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Алжир
  зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Иран
  зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Холандия
  зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  21/03/2014
  Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно позицията и действията на България, след като на ниво Европейски съюз се разреши отглеждането на нов вид генномодифицирана царевица - ТС1507, продукт на американската компания "Пайъниър".
  Отговорено в зала на 21/03/2014.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС