Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ
ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ
 • Дата на раждане : 10/04/1961 Първомай, България
 • Професия: инженер;
 • Езици: руски;
 • Избран(а) с политическа сила: КП "Коалиция за България" 26.61%;
 • Изборен район: 17-ПЛОВДИВ ОБЛАСТ;
 • Участие в предишно НС: 38 НС; 39 НС; 40 НС; 41 НС;
 • E-mail: petar.mutafchiev@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 21/05/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Иран
  зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Македония
  зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  12/07/2013
  Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно изпълнението на Закона за автомобилните превози.
  Отговорено в зала на 12/07/2013.
  12/07/2013
  Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно концесията на гара Пловдив.
  Отговорено в зала на 12/07/2013.
  05/07/2013
  Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно строителството на автомагистрали.
  Отговорено в зала на 05/07/2013.
  05/07/2013
  Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно изкупните цени на продукция на зеленчукопроизводителите.
  Отговорено в зала на 05/07/2013.
  19/07/2013
  Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно получаване на допълнителни възнаграждения от служители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
  Писмен отговор на 19/07/2013.
  15/11/2013
  Питане към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно настояще и бъдеще на "БДЖ" АД.
  Отговорено в зала на 15/11/2013.
  15/11/2013
  Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно управлението през последните три години на Национална компания "Железопътна инфраструктура".
  Отговорено в зала на 15/11/2013.
  15/11/2013
  Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно търг за отдаване под наем на заведение за обществено хранене на летище София.
  Отговорено в зала на 15/11/2013.
  11/10/2013
  Въпрос към Петър Стоянович, Министър на културата относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 2011 - 2013 г.
  Писмен отговор на 11/10/2013.
  11/10/2013
  Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 2011 - 2013 г.
  Писмен отговор на 11/10/2013.
  20/09/2013
  Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 2011 - 2013 г.
  Писмен отговор на 20/09/2013.
  11/10/2013
  Въпрос към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 2011 - 2013 г.
  Писмен отговор на 11/10/2013.
  20/09/2013
  Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 2011 - 2013 г.
  Писмен отговор на 20/09/2013.
  11/10/2013
  Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 2011 - 2013 г.
  Писмен отговор на 11/10/2013.
  11/10/2013
  Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 2011 - 2013 г.
  Писмен отговор на 11/10/2013.
  20/09/2013
  Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 2011 - 2013 г.
  Писмен отговор на 20/09/2013.
  20/09/2013
  Въпрос към Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 2011 - 2013 г.
  Писмен отговор на 20/09/2013.
  20/09/2013
  Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 2011 - 2013 г.
  Писмен отговор на 20/09/2013.
  11/10/2013
  Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 2011 - 2013 г.
  Писмен отговор на 11/10/2013.
  20/09/2013
  Въпрос към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 2011 - 2013 г.
  Писмен отговор на 20/09/2013.
  20/09/2013
  Въпрос към Кристиан Вигенин, Министър на външните работи относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 2011 - 2013 г.
  Писмен отговор на 20/09/2013.
  20/09/2013
  Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 2011 - 2013 г.
  Писмен отговор на 20/09/2013.
  20/09/2013
  Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 2011 - 2013 г.
  Писмен отговор на 20/09/2013.
  18/10/2013
  Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно отказ от конкретен отговор на зададен въпрос от народни представители.
  Писмен отговор на 18/10/2013.
  18/10/2013
  Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно отказ от конкретен отговор на зададен въпрос от народни представители.
  Писмен отговор на 18/10/2013.
  11/10/2013
  Въпрос към Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта относно отказ от конкретен отговор на зададен въпрос от народни представители.
  Писмен отговор на 11/10/2013.
  18/10/2013
  Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно отказ от конкретен отговор на зададен въпрос от народни представители.
  Писмен отговор на 18/10/2013.
  11/10/2013
  Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно отказ от конкретен отговор на зададен въпрос от народни представители.
  Писмен отговор на 11/10/2013.
  18/10/2013
  Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно отказ от конкретен отговор на зададен въпрос от народни представители.
  Писмен отговор на 18/10/2013.
  18/10/2013
  Въпрос към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно отказ от конкретен отговор на зададен въпрос от народни представители.
  Писмен отговор на 18/10/2013.
  Въпрос към Кристиан Вигенин, Министър на външните работи относно отказ от конкретен отговор на зададен въпрос от народни представители.
  Писмен отговор на .
  11/10/2013
  Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно отказ от конкретен отговор на зададен въпрос от народни представители.
  Писмен отговор на 11/10/2013.
  18/10/2013
  Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно отказ от конкретен отговор на зададен въпрос от народни представители.
  Писмен отговор на 18/10/2013.
  18/10/2013
  Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно отказ от конкретен отговор на зададен въпрос от народни представители.
  Писмен отговор на 18/10/2013.
  18/10/2013
  Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно отказ от конкретен отговор на зададен въпрос от народни представители.
  Писмен отговор на 18/10/2013.
  18/10/2013
  Въпрос към Петър Стоянович, Министър на културата относно отказ от конкретен отговор на зададен въпрос от народни представители.
  Писмен отговор на 18/10/2013.
  18/10/2013
  Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно отказ от конкретен отговор на зададен въпрос от народни представители.
  Писмен отговор на 18/10/2013.
  11/07/2014
  Въпрос към Станислав Атанасов, Министър на околната среда и водите относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 1 януари - 30 юни 2014 г..
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  25/07/2014
  Въпрос към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 1 януари - 30 юни 2014 г..
  Писмен отговор на 25/07/2014.
  25/07/2014
  Въпрос към Кристиан Вигенин, Министър на външните работи относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 1 януари - 30 юни 2014 г..
  Писмен отговор на 25/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 1 януари - 30 юни 2014 г..
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 1 януари - 30 юни 2014 г..
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  25/07/2014
  Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 1 януари - 30 юни 2014 г..
  Писмен отговор на 25/07/2014.
  25/07/2014
  Въпрос към Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 1 януари - 30 юни 2014 г..
  Писмен отговор на 25/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Петър Стоянович, Министър на културата относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 1 януари - 30 юни 2014 г..
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  25/07/2014
  Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 1 януари - 30 юни 2014 г..
  Писмен отговор на 25/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 1 януари - 30 юни 2014 г.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  25/07/2014
  Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 1 януари - 30 юни 2014 г.
  Писмен отговор на 25/07/2014.
  25/07/2014
  Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 1 януари - 30 юни 2014 г.
  Писмен отговор на 25/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 1 януари - 30 юни 2014 г.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  25/07/2014
  Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 1 януари - 30 юни 2014 г.
  Писмен отговор на 25/07/2014.
  25/07/2014
  Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 1 януари - 30 юни 2014 г.
  Писмен отговор на 25/07/2014.
  25/07/2014
  Въпрос към Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 1 януари - 30 юни 2014 г..
  Писмен отговор на 25/07/2014.
  25/07/2014
  Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно изпълнението на оперативните програми за периода 2007 - 2013 и за 2014 - 2020 г.
  Писмен отговор на 25/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно изпълнението на оперативнате програми за периода 2007 - 2013 и за 2014 - 2020 г.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  25/07/2014
  Въпрос към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно изпълнението на оперативните програми за периода 2007 - 2013 и за 2014 - 2020 г.
  Писмен отговор на 25/07/2014.
  25/07/2014
  Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно изпълнението на оперативните програми за периода 2007 - 2013 и за 2014 - 2020 г.
  Писмен отговор на 25/07/2014.
  25/07/2014
  Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно изпълнението на оперативните програми за периода 2007 - 2013 и за 2014 - 2020 г.
  Писмен отговор на 25/07/2014.
  25/07/2014
  Въпрос към Станислав Атанасов, Министър на околната среда и водите относно изпълнението на оперативнаите програми за периода 2007 - 2013 и за 2014 - 2020 г.
  Писмен отговор на 25/07/2014.
  25/07/2014
  Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно изпълнението на оперативните програми за периода 2007 - 2013 и за 2014 - 2020 г.
  Писмен отговор на 25/07/2014.
  25/07/2014
  Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно изпълнението на Оперативна програм "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.
  Писмен отговор на 25/07/2014.
  25/07/2014
  Въпрос към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно изпълнението на оперативните програми за периода 2007 - 2013 г. и за 2014 - 2020 г.
  Писмен отговор на 25/07/2014.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС