Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ
ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ
  • Дата на раждане : 28/01/1968 Плевен, България
  • Професия: инженер;журналист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: КП "Коалиция за България" 26.61%;
  • Изборен район: 24-СОФИЯ 2;
  • Участие в предишно НС: 41 НС;
  • E-mail: pkouroumbashev@parliament.bg
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 30/04/2014
Парламентарна група на Коалиция за България
зам.-председател на ПГ 21/05/2013 - 30/04/2014
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА
член 19/06/2013 - 30/04/2014
КОМИСИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
председател 19/06/2013 - 30/04/2014
Група за приятелство България - Австрия
зам.-председател 17/10/2013 - 30/04/2014
Група за приятелство България - Португалия
зам.-председател 17/10/2013 - 30/04/2014
Група за приятелство България - Израел
зам.-председател 17/10/2013 - 30/04/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
21/06/2013
Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно идеята за индивидуални договори на гражданите с топлофикационните дружества.
Писмен отговор на 21/06/2013.
29/10/2013
Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно текущо състояние във връзка с напредъка в изпълнение на приоритетна ос 2: "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.".
Отговорено в зала на 29/10/2013.
20/09/2013
Въпрос към Кристиан Вигенин, Министър на външните работи относно платени визи за студенти.
Писмен отговор на 20/09/2013.
22/11/2013
Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно проблемите при функционирането на сметището на гр. Пазарджик.
Отговорено в зала на 22/11/2013.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС