Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВ ХРИСТОВ
ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВ ХРИСТОВ
  • Дата на раждане : 12/09/1983 Варна, България
  • Професия: специалист ИТ;
  • Езици: английски;немски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
  • Изборен район: 3-ВАРНА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: pavel.hristov@parliament.bg
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Виетнам
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
12/07/2013
Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно предприемане на спешни мерки и действия относно унищожаването на над 2600 тона от опасното отровно вещество "ТРИХЛОРЕТАН", съхранявано на неохранявана територия в необезопасени резервоари в гр. Девня, Промишлена зона - юг, и за обезопасяване и осигуряване на охрана на резервоара, в който се съхранява опасното вещество.
Писмен отговор на 12/07/2013.
13/09/2013
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно писмо изх. № 34460 от 15.08.2013 г. на Областна дирекция Варна на Министерството на вътрешните работи до областния координатор на ПП ГЕРБ - Варна, с искане на МВР да бъде предоставен списък "на всички новопостъпили членове на ПП ГЕРБ от област Варна, от началото на годината до 30.06.2013 г., и данни в кои общински структури са подали заявленията си за членство всички новоприети членове на партията от област Варна от началото на годината".
Отговорено в зала на 13/09/2013.
29/10/2013
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно закриване на Центровете за специализация и професионална подготовка към МВР в гр.Варна и гр.Казанлък.
Писмен отговор на 29/10/2013.
29/11/2013
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно настаняване на бежанци на територията на община Варна.
Писмен отговор на 29/11/2013.
28/02/2014
Въпрос към Пламен Орешарски, Министър-председател на Република България относно Заповед № РД-13-7706-484/27.12.2013 г. на Иван Великов областен управител на област с административен център Варна с която са върнати за преразглеждане решения обективирани в Протокол № 26 от заседание на Общински съвет - Варна проведено на 13, 14.12.2013 г. и незаконосъобразните действия на областния управител във връзка с гореописаната заповед.
Писмен отговор на 28/02/2014.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС