Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ПЕТКОВ
НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ПЕТКОВ
  • Дата на раждане : 03/07/1969 Карлово, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
  • Изборен район: 17-ПЛОВДИВ ОБЛАСТ;
  • Участие в предишно НС: 41 НС;
  • E-mail: nikolay.petkov@parliament.bg


Срещи в изборния район
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА
член 11/09/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Беларус
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Индонезия
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
18/10/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно неизпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 161POOO1/2.1/2007/001/036, сключен между ОПРР и АПИ.
Отговорено в зала на 18/10/2013.
20/12/2013
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно умишлено подпалване на четири автомобила на общинския съветник от ПП ГЕРБ в Съединение и председател на Ловно – рибарско сдружение Съединение - Гено Чобанов.
Писмен отговор на 20/12/2013.
31/01/2014
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно протест на земеделски производители на 06 ноември 2013 г.
Отговорено в зала на 31/01/2014.
04/04/2014
Въпрос към Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта относно ремонт на стадион "Пловдив".
Отговорено в зала на 04/04/2014.
11/04/2014
Питане към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно смяната на двама от членовете на Съвета на директорите на "ВМЗ" ЕАД - град Сопот.
Писмен отговор на 11/04/2014.
25/07/2014
Питане към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно политиката по осъществяване на дейностите по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните и двойния стандарт при провеждане на пролетните прегледи на пчелните семейства.
Отговорено в зала на 25/07/2014.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС