Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЕВГЕНИЙ ГИНЕВ ЖЕКОВ
ЕВГЕНИЙ ГИНЕВ ЖЕКОВ
  • Дата на раждане : 04/11/1960 Стара Загора, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: Коалиция "Български Народен Съюз" 5.70%;
  • Изборен район: 27-СТАРА ЗАГОРА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: ezekov@abv.bg
Парламентарна дейност
40-то Народно събрание
член 11/07/2005 - 25/06/2009
Комисия по енергетиката
член 24/08/2005 - 25/06/2009
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС