Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
МАРГАРИТА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
МАРГАРИТА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
  • Дата на раждане : 24/10/1963 София, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: френски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "Атака" 7.30%;
  • Изборен район: 3-ВАРНА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: margarita.nikolova@parliament.bg
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
зам.-председател 19/06/2013 - 05/08/2014
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
зам.-председател 19/06/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Франция
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС