Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ
НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ
  • Дата на раждане : 11/01/1986 София, България
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "Атака" 7.30%;
  • Изборен район: 3-ВАРНА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: nikolay.aleksandrov@parliament.bg

Изразходвани средства
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
член 19/06/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Тайланд
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
07/02/2014
Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно злоупотреби с държавните галерии в мина Оброчище.
Отговорено в зала на 07/02/2014.
17/01/2014
Въпрос към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно нарушения на трудовото законодателство в мина Оброчище.
Отговорено в зала на 17/01/2014.
11/07/2014
Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно разпространението на контрабандни цигари и алкохол.
Писмен отговор на 11/07/2014.
30/05/2014
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно борбата с ДДС измами.
Отговорено в зала на 30/05/2014.
11/07/2014
Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно прекратяване на отношенията с Международния валутен фонд.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно предоговаряне на взаимоотношенията с Международния валутен фонд.
Писмен отговор на 11/07/2014.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС