Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА
КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА
  • Дата на раждане : 10/02/1990 София, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: английски;немски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "Атака" 7.30%;
  • Изборен район: 8-ДОБРИЧ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: kalina.balabanova@parliament.bg
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
зам.-председател 19/06/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Германия
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
28/06/2013
Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно бъдещите действия на Министерството на околната среда и водите по въпроса с изграждането на "Депо за твърди и битови отпадъци", на територията на с. Стожер.
Отговорено в зала на 28/06/2013.
29/11/2013
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно Националната стратегия за устойчиво развитие на земеделието в България за периода 2014 - 2020 г., публикувана в сайта на Министерството на земеделието и храните.
Писмен отговор на 29/11/2013.
07/02/2014
Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно злоупотреби с държавните галерии в мина Оброчище.
Отговорено в зала на 07/02/2014.
17/01/2014
Въпрос към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно нарушения на трудовото законодателство в мина Оброчище.
Отговорено в зала на 17/01/2014.
28/02/2014
Въпрос към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно нарушения на трудовото законодателство в ОПУ, гр. Добрич.
Писмен отговор на 28/02/2014.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС