Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
АТАНАС СТОЙНОВ ПЪДЕВ
АТАНАС СТОЙНОВ ПЪДЕВ
  • Дата на раждане : 09/03/1975 Стара Загора, България
  • Професия: икономист;юрист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: КП "Коалиция за България" 26.61%;
  • Изборен район: 27-СТАРА ЗАГОРА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: atanas.padev@parliament.bg
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
КОМИСИЯ ПО ОТБРАНА
член 19/06/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
18/10/2013
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно състоянието на специализирани болници за рехабилитация в Павел баня.
Писмен отговор на 18/10/2013.
20/09/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно състоянието на път от Републиканската пътна мрежа ІІ - 56.
Писмен отговор на 20/09/2013.
29/10/2013
Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно състоянието на находището за минерална вода - изключителна държавна собственост "Павел баня", и възможностите за увеличение на експлоатационните ресурси.
Отговорено в зала на 29/10/2013.
13/12/2013
Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно финансови задължения на "Мини Марица - Изток" ЕАД към "Ремотекс - Раднево" ЕАД.
Писмен отговор на 13/12/2013.
28/02/2014
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно Доклад за предприети действия от органите на държавната власт по управление на кризата, породена от засиления емиграционен натиск с рег.№ І-12081 от 05.02.2014 г на МВР.
Писмен отговор на 28/02/2014.
28/02/2014
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно настаняване на чужди граждани на територията на град Стара Загора.
Писмен отговор на 28/02/2014.
25/07/2014
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно смяна на управителя на "ВиК" гр. Стара Загора.
Писмен отговор на 25/07/2014.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС