Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
МЕТОДИ ТЕОХАРОВ КОСТАДИНОВ
МЕТОДИ ТЕОХАРОВ КОСТАДИНОВ
 • Дата на раждане : 12/08/1948 с. Коларово, България
 • Професия: преподавател;
 • Езици: английски;френски;руски;
 • Избран(а) с политическа сила: КП "Коалиция за България" 26.61%;
 • Изборен район: 25-СОФИЯ 3;
 • Участие в предишно НС:
 • E-mail: metodi.teoharov@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 31/05/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Франция
  зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  05/07/2013
  Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно финансовото състояние на Селскостопанската академия и неотложните мерки за осигуряване на работните заплати на научния и помощен персонал до края на годината.
  Писмен отговор на 05/07/2013.
  04/04/2014
  Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно дейността на държавните горски предприятия.
  Отговорено в зала на 04/04/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Станислав Атанасов, Министър на околната среда и водите относно съхраняване и опазване на кестеновия пояс в Природен парк "Беласица".
  Отговорено в зала на 11/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Станислав Атанасов, Министър на околната среда и водите относно незаконно сметище в с. Чепинци, общ. Нови Искър, София град.
  Отговорено в зала на 11/07/2014.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС