Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ХАМИ ИБРАХИМОВ ХАМИЕВ
ХАМИ ИБРАХИМОВ ХАМИЕВ
  • Дата на раждане : 11/09/1982 Разград, България
  • Професия: агроном;
  • Езици: английски;турски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "Движение за права и свободи" 11.31%;
  • Изборен район: 18-РАЗГРАД;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: H.Hamiev@parliament.bg

Изразходвани средства
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 31/05/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Естония
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Тунис
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
29/11/2013
Питане към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно осигуряване на храненето на децата в предучилищната подготовка в детските градини.
Отговорено в зала на 29/11/2013.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС