Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
НЕЛИ РУСКОВА ПЕТРОВА
НЕЛИ РУСКОВА ПЕТРОВА
  • Дата на раждане : 17/01/1969 Горна Оряховица, България
  • Езици: руски;гръцки;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
  • Изборен район: 3-ВАРНА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: neli.petrova@parliament.bg
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 31/07/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
13/09/2013
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно писмо изх. № 34460 от 15.08.2013 г. на Областна дирекция Варна на Министерството на вътрешните работи до областния координатор на ПП ГЕРБ - Варна, с искане на МВР да бъде предоставен списък "на всички новопостъпили членове на ПП ГЕРБ от област Варна, от началото на годината до 30.06.2013 г., и данни в кои общински структури са подали заявленията си за членство всички новоприети членове на партията от област Варна от началото на годината".
Отговорено в зала на 13/09/2013.
29/10/2013
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно закриване на Центровете за специализация и професионална подготовка към МВР в гр.Варна и гр.Казанлък.
Писмен отговор на 29/10/2013.
29/11/2013
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно настаняване на бежанци на територията на община Варна.
Писмен отговор на 29/11/2013.
17/01/2014
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно система за видеонаблюдение на гр. Варна и гр. Аксаково и осигуряване на финансови средства за дофинансиране на стойността на договора за видеонаблюдение.
Отговорено в зала на 17/01/2014.
28/02/2014
Въпрос към Пламен Орешарски, Министър-председател на Република България относно Заповед № РД-13-7706-484/27.12.2013 г. на Иван Великов областен управител на област с административен център Варна с която са върнати за преразглеждане решения обективирани в Протокол № 26 от заседание на Общински съвет - Варна проведено на 13, 14.12.2013 г. и незаконосъобразните действия на областния управител във връзка с гореописаната заповед.
Писмен отговор на 28/02/2014.
28/03/2014
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно недостигнат 8% ръст на основните работни заплати на педагогическия персонал в детските градини на община Долни чифлик.
Отговорено в зала на 28/03/2014.
14/03/2014
Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно размер на натрупаните средства във "Фонд за безопасност на движението".
Писмен отговор на 14/03/2014.
04/04/2014
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно дейности проведени за информационни кампании, насочени към превенция в областта на безопасност на движението по пътищата и средства разходвани от "Фонд безопасност на движението" за тяхното реализиране.
Писмен отговор на 04/04/2014.
30/05/2014
Питане към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно увеличен брой на жертвите по пътищата през първото тримесечие на 2014 г., спрямо същия период на 2013 г.
Отговорено в зала на 30/05/2014.
30/05/2014
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно финансиране със средства от "Фонд безопасност на движението" на образователни концерти за деца, включени в инициативата "Да запазим децата на пътя".
Писмен отговор на 30/05/2014.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС