Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
МИНЧО ВИКТОРОВ СПАСОВ
МИНЧО ВИКТОРОВ СПАСОВ
  • Дата на раждане : 01/03/1964 София, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: английски;френски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: "Национално движение Симеон Втори" 21.83%;
  • Изборен район: 31-ЯМБОЛ;
  • Участие в предишно НС: 39 НС;
  • E-mail: spassovm@gmail.com
Биография

<b><u>Професионална</u></b>


<b>1985</b>
Дипломиране със специалност „Право” от СУ”Климент Охридски”

<b>1986</b>
Диплом за запасен офицер от ШЗО Хр.Ботев- гр. Плевен

<b>1989-2001</b>
Адвокатска колегия Ямбол

<b>2001-200</b>4
Областна администрация Ямбол

<b>2004-2005</b>
39-то Народно събрание парламентарна група на НДСВ.


<b>2005 - </b>
40-то Народно събрание парламентарна група на НДСВ

<b><u>Езици</u></b>

- английски - европейски сертификат B2
- руски - писмено и говоримо
- френски - средно ниво

<b><u>Политическа</u></b>


<b>1990-1994 </b>
общински съветник гр. Ямбол (безпартиен, избран от листата на СДС Председател на групата съветници;
Председател на комисията по обществен ред и законност;

<b>2001 -</b>
член на „Национално движение Симеон Втори”, Член на Националния съвет на НДСВ


<b><u>Обществена</u></b>

<b>1990-1994</b>
учредител и юридически съветник на „Мисия за християнска просвета” гр. Ямбол.

<b>1993- </b>
член на Българско сдружение за честни избори и граждански права
юридически консултант на програмата „Българинът и конституционните му права”
международен наблюдател на изборите в Босна и Херцеговина 1996-97

<b>2002- </b>
председател на организационния комитет за организиране честванията на 100 години от раждането на Джон Атанасов- Ямбол и член на националния комитет;

<b>2003- </b>
член на Дружество по воден туризъм Ямбол и спортен клуб „Яхтклуб Варна”.


<b><u>Лични данн</u>и</b>

<b>1964</b> роден 01.03.1964 г- София майка- адвокат; баща- ст.н.с. БАН
<b>1981 </b> сребърен медал за завършване с отличен успех на 18 ЕСПУ „Кирил и Методий”-София
<b>1986 </b> Университетско образование
<b>1989-2000</b> брак 1989-2000 г.; деца- Самуил; Люба

Парламентарна дейност
40-то Народно събрание
член 11/07/2005 - 25/06/2009
Комисия по отбраната
член 20/02/2008 - 25/06/2009
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС