Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЮНАЛ САИД ЛЮТФИ
ЮНАЛ САИД ЛЮТФИ
  • Дата на раждане : 08/04/1944 Харманли, България
  • Професия: друга;
  • Езици: английски;френски;турски;
  • Избран(а) с политическа сила: "Движение за права и свободи" 14.07%;
  • Изборен район: 30-ШУМЕН;
  • Участие в предишно НС: 7 ВНС; 36 НС; 37 НС; 38 НС; 39 НС;
  • E-mail: vpres5@nt14.parliament.bg
Биография

<b><u>Лични данни</u></b>:

Дата на раждане: 08.04.1944 г. в гр. Харманли, България
Семейно положение: Женен, с две деца


<b><u>Образование</u></b>

<b>1957 – 1962 </b>
Френска езикова гимназия, Варна

<b>1965 – 1970 </b>
СУ “Св. Климент Охридски” Турска филология и ориенталистика


<b><u>Професионално развитие</u></b>

<b>2005 - досега</b>
Депутат в 40-тото Народно събрание
Заместник-председател на 40-тото Народно събрание
Заместник-председател на Комисията по външна политика

<b>2001 - 2005</b>
Депутат в 39-ото Народно събрание
Заместник-председател на 39-ото Народно събрание
Заместник-председател на Комисията по външна политика, национална сигурност и отбрана
Ръководител на парламентарната делегация на Република България в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ)
През януари 2003 година е избран за заместник-председател на Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа
Председател на парламентарната група за приятелство България - Кувейт

<b>1997 – 2001 </b>
Депутат в 38-ото Народно събрание
Заместник-председател на 38-то Народно събрание
Заместник-председател на парламентарната група на Обединението за национално спасение
Член на Комисията по външна и интеграционна политика
Член на Комисията – Съвет по европейски въпроси
Член на Централното оперативно бюро на ЦС на Движението за права и свободи
Председател на парламентарната група за приятелство България – Кувейт

<b>1994 </b>
Депутат в 37-о Народно събрание

1995 - 1997
Заместник-председател на 37-ото Народно събрание

<b>1991 –1994</b>
Депутат в 36-о Народно събрание
Председател на Комисията за външна политика

<b>1991 – 2001</b>
Член на постоянната парламентарна делегация на Република България в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ)

<b>1990 – 1991</b>
Депутат във Великото народно събрание

<b>1990 – 1996 </b>
Заместник-председател на Движението за права и свободи

<b>януари 1990</b>
Един от учредителите на Движението за права и свободи в гр. София

<b>1983 – 1990</b>
Зам.-главен редактор на списание “Библиотекар”

<b>1972 – 1983</b>
Началник на отдела за културни връзки с Балканските страни и държавите от Азия и Африка в Министерството на културата<b><u>Езици</u></b>

Владее френски, турски и английски

Парламентарна дейност
40-то Народно събрание
член 11/07/2005 - 11/07/2005
40-то Народно събрание
зам.-председател на НС 11/07/2005 - 25/06/2009
Комисия по външна политика
зам.-председател 24/08/2005 - 25/06/2009
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС