Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
БОРИСЛАВ ЯНЧЕВ НОЕВ
БОРИСЛАВ ЯНЧЕВ НОЕВ
  • Дата на раждане : 08/03/1956 с. Невша, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: Коалиция "Атака" 8.93%;
  • Изборен район: 3-ВАРНА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: noev@ataka.bg
Парламентарна дейност
40-то Народно събрание
член 11/07/2005 - 25/06/2009
Независими
член 17/06/2009 - 25/06/2009
Комисия по отбраната
член 24/08/2005 - 25/06/2009
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС