Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЯНИ ДИМИТРОВ ЯНЕВ
ЯНИ ДИМИТРОВ ЯНЕВ
  • Дата на раждане : 25/12/1957 Варна, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: френски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: "Национално движение Симеон Втори" 21.83%;
  • Изборен район: 3-ВАРНА;
  • Участие в предишно НС:
Парламентарна дейност
40-то Народно събрание
член 11/07/2005 - 25/06/2009
Комисия по правни въпроси
член 24/08/2005 - 30/01/2008
Комисия по правни въпроси
зам.-председател 30/01/2008 - 25/06/2009
Делегация в Парламентарната асамблея на НАТО
зам.-председател 28/09/2005 - 25/06/2009
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС