Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
БЮНЯМИН ХЮСЕИН ХАСАН
БЮНЯМИН ХЮСЕИН ХАСАН
  • Дата на раждане : 23/11/1963 с. Трем, България
  • Професия: преподавател;
  • Езици: английски;руски;турски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "Движение за права и свободи" 11.31%;
  • Изборен район: 30-ШУМЕН;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: byunyamin.hasan@parliament.bg
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 13/11/2013 - 05/08/2014
КОМИСИЯ ПО ОТБРАНА
член 20/11/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС