Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
КИРИЛ АНДОНОВ КОТЕВ
КИРИЛ АНДОНОВ КОТЕВ
  • Дата на раждане : 15/01/1981 Сандански, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;гръцки;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 1-БЛАГОЕВГРАД;
  • Участие в предишно НС:

Изразходвани средства
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 06/11/2015
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
06/11/2014
Въпрос към Екатерина Гечева-Захариева, служебен заместник министър-председател по икономическа политика, служебен министър на регионалното развитие и служебен министър на инвестиционното проектиране относно степента на завършеност и срока за изпълнение на ЛОТ4 Сандански - Кулата от АМ "Струма".
Отговорено в зала на 06/11/2014.
05/12/2014
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно опасен жп прелез, намиращ се между селата Стара Кресна и Ощава, община Кресна, област Благоевград.
Писмен отговор на 05/12/2014.
02/10/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Сандански за 2014 г. и за първите осем месеца на 2015 г..
Писмен отговор на 02/10/2015.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС