Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАДЕВ
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАДЕВ
  • Дата на раждане : 06/02/1958 Елин Пелин, България
  • Професия: инженер;икономист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%;
  • Изборен район: 24-СОФИЯ 2;
  • Участие в предишно НС: 42 НС;
  • E-mail: valentin.radev@parliament.bg

Изразходвани средства
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Комисия по отбрана
зам.-председател 28/11/2014 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
30/01/2015
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно договори за медийно отразяване на дейността на Министерството на отбраната.
Писмен отговор на 30/01/2015.
23/01/2015
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно възможно налагане на мониторингов механизъм върху България от страна на НАТО.
Писмен отговор на 23/01/2015.
17/02/2015
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно изразходвани ресурси по подготовка и провеждане на авиошоу на ВВС.
Писмен отговор на 17/02/2015.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС