Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ГРОЗДАН СПАСОВ КАРАДЖОВ
ГРОЗДАН СПАСОВ КАРАДЖОВ
  • Дата на раждане : 14/12/1966 Стара Загора, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС 8.89%;
  • Изборен район: 24-СОФИЯ 2;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: grozdan.karadjov@parliament.bg

Изразходвани средства
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
13/02/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно бюджетните приходи от ДДС върху течните горива.
Писмен отговор на 13/02/2015.
06/02/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно политиката и мерките на Министерството на финансите за онлайн контрола върху продажбите на течни горива.
Отговорено в зала на 06/02/2015.
06/02/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно политика на Министерството на финансите за контрол върху вноса на суров петрол и износа на нефтопродукти на терминал "Росенец".
Отговорено в зала на 06/02/2015.
20/03/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно основен ремонт и усилване на мост в с. Динево, общ. Хасково, и изграждане на дига от едната страна на реката.
Писмен отговор на 20/03/2015.
20/03/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на мост на път Стойково - Любеново, общ. Хасково.
Писмен отговор на 20/03/2015.
20/03/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно възстановяване на асфалтова настилка на път III - 1301, в участък Галатин - Лесура.
Писмен отговор на 20/03/2015.
12/06/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно публични разходи за електроенергия, горива и смазочни материали.
Писмен отговор на 12/06/2015.
26/06/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно аргументирани съмнения за ощетяване на Република България с цената на суровия петрол.
Писмен отговор на 26/06/2015.
10/07/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно инсталиране на телекомуникационни електроинсталации в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
Писмен отговор на 10/07/2015.
03/07/2015
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно транспониране на директива 2014/61/ЕС на Европейския парламент и Съвета.
Писмен отговор на 03/07/2015.
13/11/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно действия на Българската банка за развитие в разрез със законодателството в полза на привилегировани лица.
Писмен отговор на 13/11/2015.
25/03/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно съмнения за неправомерни действия при изграждането на бетонов възел в град Козлодуй.
Писмен отговор на 25/03/2016.
08/04/2016
Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно непризнаване на български свидетелства за управление на моторни превозни средства в Обединени арабски емирства.
Писмен отговор на 08/04/2016.
15/04/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно приходи от таксиметрова дейност.
Писмен отговор на 15/04/2016.
27/05/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно строеж на плаж "Иракли".
Отговорено в зала на 27/05/2016.
08/07/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно морски плаж "Бяла - Карадере".
Писмен отговор на 08/07/2016.
02/09/2016
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно липса на подробен устройствен план за АЕЦ Козлодуй.
Писмен отговор на 02/09/2016.
07/10/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно лица, притежаващи жилищно - спестовни влогове.
Писмен отговор на 07/10/2016.
21/10/2016
Питане към Вежди Рашидов, Министър на културата относно напредъка в политиката на Министерството на културата по отношение на въвеждане на конкурсното начало за всички длъжности в системата на ведомството.
Отговорено в зала на 21/10/2016.
21/10/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно непризнаване на български свидетелства за управление в ОАЕ.
Писмен отговор на 21/10/2016.
25/11/2016
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно концесия на рудник "Бабино".
Писмен отговор на 25/11/2016.
28/10/2016
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно приватизационна сделка на изградената в морската акватория буна, с кейова стена и над 10 стоянки и места за приставане на яхти и други плавателни съдове в имот край парк "Росенец", собственост на "Хермес Солар".
Писмен отговор на 28/10/2016.
28/10/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно осъществяване на задължителния граничен контрол на влизащите и излизащи плавателни съдове в изградената в морската акватория буна, с кейова стена и над 10 стоянки и места за приставане на яхти и други плавателни съдове в имот край парк "Росенец", собственост на "Хермес Солар".
Писмен отговор на 28/10/2016.
28/10/2016
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно статута на изградената в морската акватория буна, с кейова стена и над 10 стоянки и места за приставане на яхти и други плавателни съдове в имот край парк "Росенец", собственост на "Хермес Солар".
Писмен отговор на 28/10/2016.
28/10/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно осъществяване на задължителния митнически контрол на влизащите и излизащи плавателни съдове в изградената в морската акватория буна с кейова стена и над 10 стоянки и места за приставане на яхти и други плавателни съдове в имот край парк "Росенец", собственост на "Хермес Солар".
Писмен отговор на 28/10/2016.
Предложения към законопроекти за второ четене
14/10/2015
18/11/2015
19/11/2015
ЗИД на Закона за пътищата
Входящ номер: 554-04-364
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС
14/05/2015
Забележка
Статус: Наложено
11/03/2015
Отнемане на думата
Статус: Наложено