Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
СВЕТЛИН ДИМИТРОВ ТАНЧЕВ
СВЕТЛИН ДИМИТРОВ ТАНЧЕВ
  • Дата на раждане : 24/11/1978 Ихтиман, България
  • Професия: финансист;
  • Езици: английски;испански;
  • Избран(а) с политическа сила: КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА 5.69%;
  • Изборен район: 1-БЛАГОЕВГРАД;
  • Участие в предишно НС: 41 НС; 42 НС;
  • E-mail: svetlen.tanchev@parliament.bg


Срещи в изборния район
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
29/05/2015
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно обявените намерения за сливане на лечебни заведения.
Писмен отговор на 29/05/2015.
19/06/2015
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно обявените намерения за сливане на лечебни заведения.
Отговорено в зала на 19/06/2015.
Предложения към законопроекти за второ четене
28/10/2015
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС