Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
КРАСИМИР ЛЮБОМИРОВ ВЕЛЧЕВ
КРАСИМИР ЛЮБОМИРОВ ВЕЛЧЕВ
  • Дата на раждане : 06/01/1951 София, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%;
  • Изборен район: 25-СОФИЯ 3;
  • Участие в предишно НС: 41 НС; 42 НС;
  • E-mail: krasimir.velchev@parliament.bg

Изразходвани средства
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Парламентарна група на ПП ГЕРБ
зам.-председател на ПГ 27/10/2014 - 26/01/2017
Група за приятелство България - Русия
председател 09/04/2015 - 26/01/2017
Група за приятелство България - Словения
зам.-председател 09/04/2015 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС