Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ
СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ
  • Дата на раждане : 25/10/1973 Карнобат, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%;
  • Изборен район: 25-СОФИЯ 3;
  • Участие в предишно НС: 41 НС; 42 НС;
  • E-mail: S.Ivanov@parliament.bg
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Парламентарна група на ПП ГЕРБ
секретар на ПГ 07/11/2014 - 26/01/2017
Комисия по околната среда и водите
председател 27/11/2014 - 26/01/2017
Група за приятелство България - Япония
председател 09/04/2015 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
06/11/2014
Въпрос към Васил Грудев, служебен министър на земеделието и храните относно привеждане на влязло в сила решение на ВАС №3235.
Отговорено в зала на 06/11/2014.
Предложения към законопроекти за второ четене
19/11/2015
ЗИД на Закона за пътищата
Входящ номер: 554-04-364
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС