Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ
СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ
  • Дата на раждане : 10/12/1970 Пловдив, България
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%;
  • Изборен район: 2-БУРГАС;
  • Участие в предишно НС: 42 НС;
  • E-mail: semir.abumelih@parliament.bg


Срещи в изборния район
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Комисия по външна политика
член 28/11/2014 - 26/01/2017
Група за приятелство България - Ирак
председател 09/04/2015 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
15/05/2015
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно изплатените парични средства от НЗОК на всяко едно лечебно заведение в обл. Бургас по месеци и годишно за 2014 г., както и изплатените и разпределени средства за 2015 г., по лечебни заведения за обл. Бургас.
Писмен отговор на 15/05/2015.
22/05/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно мотиви за закриване на Областна диагностична лаборатория за растително здраве - Бургас, към ОДБХ Бургас.
Писмен отговор на 22/05/2015.
17/07/2015
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно отдадени площи в заведения за болнична помощ с държавно и/или общинско участие.
Писмен отговор на 17/07/2015.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС