Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ
СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ
 • Дата на раждане : 10/12/1970 Пловдив, България
 • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%;
 • Изборен район: 2-БУРГАС;
 • Участие в предишно НС: 42 НС;
 • E-mail: semir.abumelih@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Комисия по външна политика
  член 28/11/2014 - 26/01/2017
  Група за приятелство България - Ирак
  председател 09/04/2015 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  15/05/2015
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно изплатените парични средства от НЗОК на всяко едно лечебно заведение в обл. Бургас по месеци и годишно за 2014 г., както и изплатените и разпределени средства за 2015 г., по лечебни заведения за обл. Бургас.
  Писмен отговор на 15/05/2015.
  22/05/2015
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно мотиви за закриване на Областна диагностична лаборатория за растително здраве - Бургас, към ОДБХ Бургас.
  Писмен отговор на 22/05/2015.
  17/07/2015
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно отдадени площи в заведения за болнична помощ с държавно и/или общинско участие.
  Писмен отговор на 17/07/2015.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС