Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
АТАНАС ЗАФИРОВ ЗАФИРОВ
АТАНАС ЗАФИРОВ ЗАФИРОВ
  • Дата на раждане : 29/09/1971 Бургас, България
  • Професия: икономист;историк;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП лява България 15.40%;
  • Изборен район: 2-БУРГАС;
  • Участие в предишно НС: 42 НС;
  • E-mail: Atanas.Zafirov@parliament.bg
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Комисия по отбрана
член 28/11/2014 - 26/01/2017
Група за приятелство България - Армения
председател 11/02/2016 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
23/01/2015
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно спиране от движение на 200 влака и съкращаване на 1500 служители на БДЖ.
Писмен отговор на 23/01/2015.
13/03/2015
Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно немотивирани уволнения в Регионален инспекторат по образованието - Бургас.
Писмен отговор на 13/03/2015.
05/06/2015
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно Наредба на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията от 2011 г., която позволява да бъдат вадени потънали кораби за скрап, без оглед на тяхната историческа стойност.
Писмен отговор на 05/06/2015.
12/06/2015
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно използване на почетни военни части и военен оркестър на мероприятие, извън обхвата и в нарушение на Устава за войсковата служба на Въоръжените сили на Република България.
Отговорено в зала на 12/06/2015.
12/06/2015
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно участие на деца в сцени, пресъздаващи насилие и използване на оръжие.
Отговорено в зала на 12/06/2015.
26/06/2015
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно установени неправомерни практики във Военномедицинска академия София.
Отговорено в зала на 26/06/2015.
03/07/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно исканията на служителите на Министерството на вътрешните работи от юни 2015 г.
Отговорено в зала на 03/07/2015.
22/01/2016
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно изпълнение на Споразумението между правителството на РБ и правителството на Р Полша относно осигуряване на логистично подкрепа за самолет Миг - 29.
Писмен отговор на 22/01/2016.
01/04/2016
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно използване на военен самолет "Спартан" С 27 J за превоз на лица до Полша.
Отговорено в зала на 01/04/2016.
01/04/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно незаконен молитвен дом на територията на гр. София, както и дейностите, свързани с него.
Отговорено в зала на 01/04/2016.
09/12/2016
Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно наложени от Република Турция ограничения пред участието на български общини, в изпълнението на проекти по Програма Интеррег за трансгранично сътрудничество България - Турция 2014 - 2020 г.
Отговорено в зала на 09/12/2016.
27/05/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно наложени от Република Турция ограничения пред участието на български общини в изпълнението на проекти по Програма Интеррег за трансгранично сътрудничество България - Турция 2014 - 2020 г.
Отговорено в зала на 27/05/2016.
09/09/2016
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно по-нататъшното функциониране на Болницата за долекуване, продължително лечение и рехабилитация "Св. Георги Победоносец" - Поморие.
Отговорено в зала на 09/09/2016.
09/12/2016
Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно демонстративно поругаване на символи и паметници, свързани с българската история и националното ни достойнство.
Отговорено в зала на 09/12/2016.
13/01/2017
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно участие на въоръжените сили на Република България в преодоляването на кризата в с. Хитрино.
Отговорено в зала на 13/01/2017.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС
05/02/2016
Забележка
Статус: Наложено