Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ХЮСЕИН ХАСАН ХАФЪЗОВ
ХЮСЕИН ХАСАН ХАФЪЗОВ
  • Дата на раждане : 26/08/1976 Бургас, България
  • Професия: преподавател;журналист;
  • Избран(а) с политическа сила: ДПС - Движение за права и свободи 14.84%;
  • Изборен район: 2-БУРГАС;
  • Участие в предишно НС: 42 НС;
  • E-mail: husein.hafizov@parliament.bg
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Нечленуващи в ПГ
член 11/01/2016 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
28/11/2014
Въпрос към Веселин Вучков, Министър на вътрешните работи относно служителят на ОДМВР - гр. Бургас Н. Ш. с извършването на негативни публични квалификации уронва авторитета както на Министерство на вътрешните работи, така и на българското Народно събрание, като е използвал за мотив фалшива публикация на анонимен сайт.
Писмен отговор на 28/11/2014.
26/05/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно процедура по допускане на административно-териториална промяна /АТП/, изразяваща се в присъединяването на селата Рудник и Черно море като квартали на гр. Бургас.
Отговорено в зала на 26/05/2015.
12/06/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно подаден сигнал от жителите на общ. Руен относно неизплащане на полагащите им се национални доплащания за тютюн за 2014 г.
Писмен отговор на 12/06/2015.
31/07/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно посегателства на мюсюлмански храмове и административни сгради на Мюсюлманско изповедание в обл. Благоевград.
Писмен отговор на 31/07/2015.
21/10/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно процес на съхнене на иглолистни гори в Родопа планина, установяване на причините и предприетите евентуални лесозащитни мероприятия за опазване на българската гора.
Отговорено в зала на 21/10/2016.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС
15/05/2015
Напомняне
Статус: Наложено
15/05/2015
Забележка
Статус: Наложено