Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
МИХО ДИМИТРОВ МИХОВ
МИХО ДИМИТРОВ МИХОВ
  • Дата на раждане : 01/02/1949 с. Сенник, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: Коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане) 4.15%;
  • Изборен район: 2-БУРГАС;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: miho.mihov@parliament.bg
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Парламентарна група "АБВ"
зам.-председател на ПГ 27/10/2014 - 26/01/2017
Комисия по отбрана
председател 28/11/2014 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
13/02/2015
Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно оценка на дипломатическите представителства и ръководството на Министерството на външните работи за миграционния натиск върху Република България.
Отговорено в зала на 13/02/2015.
17/02/2015
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно изразходвани ресурси по подготовка и провеждане на авиошоу на ВВС.
Писмен отговор на 17/02/2015.
20/03/2015
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно контрола върху използваните при съвместни военни учения боеприпаси и спомагателни бойни средства.
Отговорено в зала на 20/03/2015.
03/04/2015
Въпрос към Христо Иванов, Министър на правосъдието относно мотивите за преобразуване на затвора в Белене.
Писмен отговор на 03/04/2015.
26/05/2015
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно неизпълнение на разпоредбите на Закона за гражданското въздухоплаване от оправомощените за това министри.
Отговорено в зала на 26/05/2015.
15/05/2015
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно отмяна на разпоредбата, поставяща ограничение на размера на изплащаните пенсии в Република България.
Писмен отговор на 15/05/2015.
19/06/2015
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно финансиране лечението на острите левкемии.
Отговорено в зала на 19/06/2015.
12/06/2015
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно правилата за специализация, предвидени в новата наредба за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.
Писмен отговор на 12/06/2015.
10/07/2015
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно статута и плановете за резпореждане с военни блокове и закритото военно поделение в с. Трилистник.
Писмен отговор на 10/07/2015.
10/07/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно изясняване статута на площите, отделени за достъп до земеделски земи и конкретни мерки на министерството за стабилизиране състоянието и насърчаване на дребните и средни земеделски производители.
Писмен отговор на 10/07/2015.
24/07/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно порочни практики при строителството на големи инфраструктурни проекти.
Писмен отговор на 24/07/2015.
06/11/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно нуждата от рехабилитация на пътната инфраструктура в района на Странджа планина, с цел подобряване условията за туризъм.
Отговорено в зала на 06/11/2015.
06/11/2015
Въпрос към Христо Иванов, Министър на правосъдието относно синхронизация на имотен регистър към Агенция по вписвания с кадастъра и условията за регистриране на недвижими имоти.
Отговорено в зала на 06/11/2015.
09/10/2015
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно ефективността на ръководството, организационното и функционално състояние на Дружеството за охрана и сигурност "МОБА" ЕООД и перспективите за неговото оцеляване, възстановяване и по нататъшно развитие.
Отговорено в зала на 09/10/2015.
09/10/2015
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно цялостно завършване на обект Мелница в гр. Балчик.
Писмен отговор на 09/10/2015.
06/11/2015
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно ефективност на еднодневните трудови договори.
Писмен отговор на 06/11/2015.
04/12/2015
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно осигуряване на независима международна експертиза за последиците при и след военни учения на полигон "Ново село".
Отговорено в зала на 04/12/2015.
04/12/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно реализацията на проект "Усъвършенстване на човешките ресурси" в Министерството на вътрешните работи за Югоизточна България.
Писмен отговор на 04/12/2015.
22/01/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитация на републиканската мрежа в община Павликени.
Писмен отговор на 22/01/2016.
15/01/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно възможности за облекчаване режима за ползване на земя и малки водоеми в общ. Павликени.
Писмен отговор на 15/01/2016.
22/01/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно създаване на единен държавен стандарт за административно-техническите процедури при прилагане на ЗУТ.
Писмен отговор на 22/01/2016.
26/02/2016
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно незаети длъжности, изискващи висши офицерски звания в Българската армия, и други национални служби, прилагащи Закона за отбраната и въоръжените сили.
Отговорено в зала на 26/02/2016.
12/02/2016
Питане към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно визия за развитие на военно - промишления комплекс в България.
Писмен отговор на 12/02/2016.
18/03/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно решение за продължаване на обучението по природоматематически и хуманитарни науки в V, VІ и VІІ клас.
Писмен отговор на 18/03/2016.
18/03/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно допустимостта едно лице да бъде едновременно на държавна служба като заместник - кмет на община и като член на колегиален орган - Акредитационния съвет на Национална агенция за оценяване и акредитация.
Писмен отговор на 18/03/2016.
08/04/2016
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно договор за доставка на хеликоптери и резервни части за нуждите на българската военна авиация и флот, подписан между Министерство на отбраната и Юрокоптер.
Писмен отговор на 08/04/2016.
15/04/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно равни възможности за кредитиране на студенти.
Писмен отговор на 15/04/2016.
13/05/2016
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно поставянето на паметен знак върху фасадата на военен клуб Пловдив.
Писмен отговор на 13/05/2016.
20/05/2016
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно финансиране на проект за изграждане на индустриална зона - гр. Айтос.
Писмен отговор на 20/05/2016.
24/06/2016
Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно приключилото българско председателство на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ).
Отговорено в зала на 24/06/2016.
22/07/2016
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно неизпълнението на разпоредбите на Закона за гражданското въздухоплаване от оправомощените за това министри.
Отговорено в зала на 22/07/2016.
24/06/2016
Въпрос към Екатерина Гечева-Захариева, Министър на правосъдието относно нуждата от участие на Министерството на правосъдието и синдикатите при изготвянето на проект на Закон за Министерството на вътрешните работи.
Писмен отговор на 24/06/2016.
22/07/2016
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно състоянието на офицерския корпус в системата за отбрана и неговото кадрово развитие.
Отговорено в зала на 22/07/2016.
22/07/2016
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно възрастов критерии за допускане до конкурс за назначаване на кадри в РВД.
Писмен отговор на 22/07/2016.
02/09/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно неотложен ремонт на републиканки път № ІІ - 99 Малко Търново - Граматиково - Царево.
Писмен отговор на 02/09/2016.
02/09/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно преоборудване на бронирани бойни машини МТ - ЛБ в противопожарни високопроходими платформи.
Писмен отговор на 02/09/2016.
16/09/2016
Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно отмяна на разпоредбата, поставяща ограничение на размера на изплащаните пенсии в Република България.
Отговорено в зала на 16/09/2016.
Предложения към законопроекти за второ четене
14/10/2015
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС