Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ГАЛЯ СИМЕОНОВА ГЕОРГИЕВА
ГАЛЯ СИМЕОНОВА ГЕОРГИЕВА
  • Дата на раждане : 17/12/1970 Елин Пелин, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%;
  • Изборен район: 26-СОФИЯ ОБЛАСТ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: galya.georgieva@parliament.bg
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
27/02/2015
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно летище Божурище - паметник от национално значение.
Писмен отговор на 27/02/2015.
17/07/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно проверка за законосъобразност при разходването на средства, предоставени на общ. Златица за финансиране на проект "Разширение на училище кв. 72, гр. Златица".
Писмен отговор на 17/07/2015.
26/02/2016
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно Изпълнение на проект "Изграждане на ПСОВ, реконструкция и разширение на ВиК мрежа в агломерация Елин Пелин".
Писмен отговор на 26/02/2016.
08/07/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на Златишкия проход.
Писмен отговор на 08/07/2016.
Предложения към законопроекти за второ четене
19/11/2015
ЗИД на Закона за пътищата
Входящ номер: 554-04-364
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС