Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
КРАСИМИР ПЕТРОВ ПЕТРОВ
КРАСИМИР ПЕТРОВ ПЕТРОВ
  • Дата на раждане : 13/06/1961 Варна, България
  • Професия: лекар;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%;
  • Изборен район: 3-ВАРНА;
  • Участие в предишно НС: 41 НС;
  • E-mail: krasimir.p.petrov@parliament.bg
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Комисия по външна политика
член 26/02/2015 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
23/01/2015
Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно заявка за предоставяне на училищни автобуси за превоз на деца и ученици, подлежащи на задължителна подготовка или обучение.
Писмен отговор на 23/01/2015.
27/03/2015
Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно необходимостта от изграждане на мултифункционална спортна площадка, адаптирана за деца със зрителни увреждания, чийто ползватели ще бъдат 153 незрящи ученици от СОУ "Проф. д-р Иван Шишманов" - гр. Варна.
Писмен отговор на 27/03/2015.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС