Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
КРАСИМИРА ПЕНЕВА АНАСТАСОВА
КРАСИМИРА ПЕНЕВА АНАСТАСОВА
 • Дата на раждане : 25/09/1970 с. Пчелник, България
 • Професия: преподавател;
 • Езици: руски;
 • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%;
 • Изборен район: 3-ВАРНА;
 • Участие в предишно НС: 42 НС;
 • E-mail: krasimira.anastasova@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 06/11/2015
  Комисия по културата и медиите
  зам.-председател 26/02/2015 - 06/11/2015
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  05/12/2014
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на третокласен път ІІІ-904 в частта от с. Старо Оряхово до разклона за с. Дъбравино в община Долни чифлик.
  Писмен отговор на 05/12/2014.
  16/01/2015
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно почистване на отводнителните канали в землището на селата Старо Оряхово и Ново Оряхово, община Долни чифлик, област Варна.
  Писмен отговор на 16/01/2015.
  16/01/2015
  Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно неспазено решение на Районен Съд - Варна от 21.10.2013 г. за възстановяване на учител на длъжността, заемана преди неправомерно уволнение.
  Писмен отговор на 16/01/2015.
  23/01/2015
  Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно заявка за предоставяне на училищни автобуси за превоз на деца и ученици, подлежащи на задължителна подготовка или обучение.
  Писмен отговор на 23/01/2015.
  27/03/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на третокласен път III - 904, в частта от с. Старо Оряхово до разклона за с. Дъбравино, в общ. Долни чифлик.
  Писмен отговор на 27/03/2015.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС