Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
КРАСИМИРА АРАНГЕЛОВА КОВАЧКА
КРАСИМИРА АРАНГЕЛОВА КОВАЧКА
  • Дата на раждане : 30/03/1958 Самоков, България
  • Професия: лекар;
  • Езици: немски;
  • Избран(а) с политическа сила: КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА 5.69%;
  • Изборен район: 26-СОФИЯ ОБЛАСТ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: krasimira.kovachka@parliament.bg
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Комисия по здравеопазването
зам.-председател 27/11/2014 - 26/01/2017
Група за приятелство България - Хърватия
зам.-председател 09/04/2015 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
04/09/2015
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно необходимост от нова регулация за забрана на изкуствените транс мазнини у нас.
Отговорено в зала на 04/09/2015.
Предложения към законопроекти за второ четене
19/11/2015
11/12/2015
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС