Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА
МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА
  • Дата на раждане : 07/05/1957 Дряново, България
  • Професия: историк;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП лява България 15.40%;
  • Изборен район: 4-ВЕЛИКО ТЪРНОВО;
  • Участие в предишно НС: 42 НС;
  • E-mail: mariana.boyadzhieva@parliament.bg
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Комисия по образованието и науката
зам.-председател 28/11/2014 - 03/12/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
23/01/2015
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно спиране от движение на 200 влака и съкращаване на 1500 служители на БДЖ.
Писмен отговор на 23/01/2015.
27/02/2015
Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно забавяне на процедури за преобразуване на основни звена в структурата на Югозападен Университет "Неофит Рилски" Благоевград.
Отговорено в зала на 27/02/2015.
27/02/2015
Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно броя на училищата в България, които разполагат с физкултурен салон.
Писмен отговор на 27/02/2015.
27/02/2015
Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно броя на училищата в България, които разполагат със столова и условия за предоставяне на топла храна за учениците.
Писмен отговор на 27/02/2015.
27/02/2015
Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно броя на общообразователните училища в България с по-малко от 500/400/300/200/100/ученика.
Писмен отговор на 27/02/2015.
22/05/2015
Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно наредбите по направените от 42-ото Народно събрание промени в Закона за професионалното образование и обучение.
Отговорено в зала на 22/05/2015.
08/05/2015
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно Отчет за изпълнението на някои показатели на държавните културни институти от областта на сценичните изкуства към 31.12.2014 г..
Писмен отговор на 08/05/2015.
08/05/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно отказ за подновяване на разрешителни за оръжия на военни и полицаи от резерва от Горна Оряховица.
Писмен отговор на 08/05/2015.
22/05/2015
Питане към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно политиката на Министерството на образованието и науката за стимулиране на научните изследвания в страната и подкрепата на младите учени за реализиране на техническите научни проекти.
Отговорено в зала на 22/05/2015.
08/05/2015
Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно информация, свързана с ефективността на действие на Закона за развитие на академичния състав в Република България.
Писмен отговор на 08/05/2015.
22/05/2015
Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно процедура за преобразуване от държавни в общински на четири професионални гимназии в гр. Пловдив.
Отговорено в зала на 22/05/2015.
22/05/2015
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно срока на удостоверенията за участие на български воини във войните на България.
Писмен отговор на 22/05/2015.
26/05/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно прилаганата нормативна уредба за управление на собствеността върху земите.
Писмен отговор на 26/05/2015.
03/07/2015
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно представяне на помещение за ползване от Съюза на офицерите и сержантите в гр. Велико Търново и финансиране по програма "Родолюбие".
Писмен отговор на 03/07/2015.
24/07/2015
Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно създаденото напрежение и несигурност в управлението на Стопанска академия "Димитър А.Ценов" - гр. Свищов, и организирането на учебната 2015 г. - 2016 г. в учебното заведение.
Отговорено в зала на 24/07/2015.
31/07/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно оземляване на семейства със земя от Държавния поземлен фонд в с. Лъвино, общ. Исперих, обл. Разград.
Писмен отговор на 31/07/2015.
25/09/2015
Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно проблемите във Фонд "Научни изследвания".
Отговорено в зала на 25/09/2015.
02/10/2015
Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно достъпна архитектурна среда по изискванията на Наредба № 6 от 26.11.2013 г..
Писмен отговор на 02/10/2015.
04/12/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно структурни и финансови проблеми в Селскостопанската академия.
Отговорено в зала на 04/12/2015.
27/11/2015
Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно оптимизация на структурата на висшето образование в България.
Отговорено в зала на 27/11/2015.
04/12/2015
Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно броя на учените в България.
Писмен отговор на 04/12/2015.
27/11/2015
Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно финансиране по функция "Образование".
Писмен отговор на 27/11/2015.
22/01/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитация и реконструкция на Републикански път III-4082 Чешма-Кесарево от км. 23+300 до км. 40+650, област Велико Търново.
Отговорено в зала на 22/01/2016.
22/01/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно довършване ремонт на път III-403 (Севлиево-Сухиндол-Павликени).
Отговорено в зала на 22/01/2016.
18/12/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно свлачищна дейност на четвъртокласен път VTR, в участък 4+200 до 5+200, на територията на общ. Сухиндол.
Писмен отговор на 18/12/2015.
25/03/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно лошото състояние на път ІІІ-502 от републиканската пътна мрежа, от разклона на с. Патреш до с. Долна Липница, на територията на общ. Павликени.
Отговорено в зала на 25/03/2016.
12/02/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно нови учебници за 1-ви и 5-ти клас.
Отговорено в зала на 12/02/2016.
12/02/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно цялостната стратегия за новите учебни планове за учениците.
Отговорено в зала на 12/02/2016.
12/02/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно тежкото финансово състояние на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Велико Търново.
Отговорено в зала на 12/02/2016.
12/02/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно проектите за общообразователни учебни програми по литература и история.
Отговорено в зала на 12/02/2016.
19/02/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно възлагане изготвянето на подзаконовите актове по новия Закон за предучилищното и училищното образование, чрез обществени поръчки.
Отговорено в зала на 19/02/2016.
26/02/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно взаимодействието на Министерството на образованието и науката с общините при приемането на общинските бюджети за 2016 г., във връзка със Закона за училищно и предучилищно образование.
Отговорено в зала на 26/02/2016.
25/03/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проектиране на магистрала Русе - Бяла - Велико Търново.
Отговорено в зала на 25/03/2016.
18/03/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно информация за училищата в България.
Писмен отговор на 18/03/2016.
18/03/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно изготвяне на Законопроект за предучилищното и училищното образование.
Писмен отговор на 18/03/2016.
18/03/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно информация за основните училища, които са единствени за дадено населено място.
Писмен отговор на 18/03/2016.
15/04/2016
Питане към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно политиката на Министерството на образованието и науката за развитие на професионалното образование.
Отговорено в зала на 15/04/2016.
15/04/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно инициативата "Запознай младите с комунизма".
Отговорено в зала на 15/04/2016.
15/04/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно прилагането на Закона за предучилищно и училищно образование.
Отговорено в зала на 15/04/2016.
10/06/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно обезопасяване на кръстовището за с. Леденик при републикански път | - 4, клас първи, км. 122+234.
Писмен отговор на 10/06/2016.
10/06/2016
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно провеждане на конкурс за титуляр на длъжността директор на Националния институт за недвижимо културно наследство.
Отговорено в зала на 10/06/2016.
01/07/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно резултатите от националното външно оценяване след VII клас.
Отговорено в зала на 01/07/2016.
02/09/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно прилагането на принципа "Парите следват ученика" при финансирането на училищните институции.
Отговорено в зала на 02/09/2016.
22/07/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно просветляване от горска растителност на републикански път III-5302, с. Миндя - с. Присово, общ. Велико Търново.
Писмен отговор на 22/07/2016.
02/09/2016
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно занижени квоти за напояване на яз. "Александър Стамболийски", ВЕЦ-1 - Великотърновска област.
Писмен отговор на 02/09/2016.
30/09/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно приоритетни научни области за финансиране по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".
Писмен отговор на 30/09/2016.
16/09/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно подкрепа от Министерството на образованието и науката за талантливи ученици, при участие в национални и международни състезания.
Отговорено в зала на 16/09/2016.
Предложения към законопроекти за второ четене
11/12/2015
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС