Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ИВАН КИРИЛОВ ИВАНОВ
ИВАН КИРИЛОВ ИВАНОВ
  • Дата на раждане : 17/02/1969 Велико Търново, България
  • Професия: психолог;журналист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС 8.89%;
  • Изборен район: 4-ВЕЛИКО ТЪРНОВО;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: ivan.k.ivanov@parliament.bg
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 27/10/2014
43-то Народно събрание
зам.-председател на НС 27/10/2014 - 26/01/2017
Група за приятелство България - Швеция
председател 09/04/2015 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
05/12/2014
Въпрос към Веселин Вучков, Министър на вътрешните работи относно подновяване на разрешителни за съхранение и носене на оръжие от офицери и сержанти от запаса и резерва-Горна Оряховица.
Писмен отговор на 05/12/2014.
16/01/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състояние на пътната настилка на Републикански път ІІ-52 "Граница с област Русе - Вардим - Свищов - граница с област Плевен" в участъка "Граница с област Русе - Свищов".
Писмен отговор на 16/01/2015.
27/02/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на пътната настилка на "Твърдишки" проход.
Писмен отговор на 27/02/2015.
24/07/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно политиката на Министерството на земеделието и храните към процеса на все по-силно заливане и заблатяване на земеделски земи, къщи и дворове на живеещите около делтите на реките Дунав и Янтра, в района на Централна северна България.
Писмен отговор на 24/07/2015.
03/04/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проекти, подавани през 2014 г. към бившето Министерство на инвестиционното проектиране за подпомагане на малките населени места за изпълнение на благоустройствени дейности - Публична инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите".
Писмен отговор на 03/04/2015.
08/05/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно критичното състояние на третокласен път III-502, свързващ гр. Полски Тръмбеш с гр. Павликени (до разклона на с. Патреш).
Писмен отговор на 08/05/2015.
05/06/2015
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно политиката на Министерството на културата за въвеждане на конкурсно начало при управлението на национални културни институции - второстепенни разпоредители при Министерството на културата.
Писмен отговор на 05/06/2015.
26/06/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно аргументирани съмнения за ощетяване на Република България с цената на суровия петрол.
Писмен отговор на 26/06/2015.
11/09/2015
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно финансирането със средства от Европейския съюз на общ. Полски Тръмбеш за 2014 г. и за първото шестмесечие на 2015 г..
Писмен отговор на 11/09/2015.
11/09/2015
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно финансирането със средства от Европейския съюз на общ. Велико Търново за 2014 г. и за първото шестмесечие на 2015 г..
Писмен отговор на 11/09/2015.
11/09/2015
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно финансирането със средства от Европейския съюз на общ. Лясковец за 2014 г. и за първото шестмесечие на 2015 г..
Писмен отговор на 11/09/2015.
11/09/2015
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно финансирането със средства от Европейския съюз на общ. Горна Оряховица за 2014 г. и за първото шестмесечие на 2015 г..
Писмен отговор на 11/09/2015.
11/09/2015
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно финансирането със средства от Европейския съюз на общ. Елена за 2014 г. и за първото шестмесечие на 2015 г..
Писмен отговор на 11/09/2015.
11/09/2015
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно финансирането със средства от Европейския съюз на общ. Павликени за 2014 г. и за първото шестмесечие на 2015 г..
Писмен отговор на 11/09/2015.
11/09/2015
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно финансирането със средства от Европейския съюз на общ. Сухиндол за 2014 г. и за първото шестмесечие на 2015 г..
Писмен отговор на 11/09/2015.
11/09/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Велико Търново за 2014 г. и за първото шестмесечие на 2015 г..
Писмен отговор на 11/09/2015.
11/09/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Сухиндол, обл. Велико Търново за 2014 г. и за първото шестмесечие на 2015 г..
Писмен отговор на 11/09/2015.
11/09/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Полски Тръмбеш, обл. Велико Търново за 2014 г. и за първото шестмесечие на 2015 г..
Писмен отговор на 11/09/2015.
11/09/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Павликени, обл. Велико Търново за 2014 г. и за първото шестмесечие на 2015 г..
Писмен отговор на 11/09/2015.
11/09/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Лясковец, обл. Велико Търново за 2014 г. и за първото шестмесечие на 2015 г..
Писмен отговор на 11/09/2015.
11/09/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново за 2014 г. и за първото шестмесечие на 2015 г..
Писмен отговор на 11/09/2015.
11/09/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Елена, обл. Велико Търново за 2014 г. и за първото шестмесечие на 2015 г..
Писмен отговор на 11/09/2015.
06/11/2015
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно политиката на Министерство на културата за въвеждане на конкурсно начало при управлението на национални културни институции - второстепенни разпоредители при Министерството на културата.
Писмен отговор на 06/11/2015.
29/01/2016
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно незаконосъобразно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" по реда на Закона за развитие на академичния състав в Република България от директора на Националния исторически музей.
Писмен отговор на 29/01/2016.
26/02/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно тежкото финансово състояние на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий".
Отговорено в зала на 26/02/2016.
27/05/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно доизграждането на АМ "Хемус" до Велико Търново.
Отговорено в зала на 27/05/2016.
22/04/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно резултатите от извършен одит на Великотърновския университет "Св.Св.Кирил и Методий".
Писмен отговор на 22/04/2016.
13/05/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно проблеми в методологията за определяне на коефициент на висшите държавни училища по професионални направления, определена в Приложение № 1 към чл.4, ал.1 на Постановление № 64 от 26 март 2016 г за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления на Министерски съвет.
Писмен отговор на 13/05/2016.
13/05/2016
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно освобождаване от данък на сградите - културни ценности.
Писмен отговор на 13/05/2016.
24/06/2016
Питане към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за развитие на Дунавските общини.
Отговорено в зала на 24/06/2016.
22/07/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изработване на алтернативно проучване за участъка от транс - европейския транспортен коридор № 9: Велико Търново - Свищов - Зимнич - Александрия - Букурещ.
Отговорено в зала на 22/07/2016.
21/10/2016
Питане към Вежди Рашидов, Министър на културата относно напредъка в политиката на Министерството на културата по отношение на въвеждане на конкурсното начало за всички длъжности в системата на ведомството.
Отговорено в зала на 21/10/2016.
13/01/2017
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно мерки за задържане на уличения за нападението над жена в Берлинското метро и наказателно преследване по НК.
Писмен отговор на 13/01/2017.
13/01/2017
Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно действия за изразяване на съпричастност и извинение за бруталния акт на нападение над жена, извършен в Берлинското метро от лице с вероятно българско гражданство.
Писмен отговор на 13/01/2017.
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно изчистване на системата на ТЕЛК от хора с "фалшива" инвалидност.
Писмен отговор на .
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно правен и здравословен статус на три броя елени, собственост на Г. Т., които бяха изложени пред търговски обект "София Ринг Мол", и предприети мерки за защита на животните.
Писмен отговор на .
Предложения към законопроекти за второ четене
18/11/2015
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС